Over ons

Van Poppel Consultancy

Van Poppel Consultancy is jouw aanspreekpunt bij trajecten waarin
verandering centraal staat. Onze visie is dat echte innovatie en vernieuwing pas plaatsvindt, wanneer betrokkenen in staat zijn blijvend nieuw (en effectiever) gedrag te laten zien. Concrete verbeterde resultaten worden vooral dán behaald.

Met onze knowhow van de psychologie van gedrags- én organisatieverandering, stellen wij jou en je organisatie of team in staat sprongen vooruit te maken in leren, prestatie en zelfmanagement. Hoe?
Dat onderzoeken wij samen en jij bepaalt uiteraard! Mogelijke interventies: onderzoek en advies, maatwerk training en coaching, ontwikkeling methoden en materialen, of ontwikkeling en uitvoering van complete multidisciplinaire programma´s.

Van Poppel Consultancy

Van Poppel Consultancy begon in 2005 toen Bas van Poppel voor zichzelf begon. Als cultuurpsycholoog,
HRD specialist en trainer/docent had hij de wens zelf
aan het roer te staan. Om zijn fascinatie voor mens en gedrag om te zetten in specifieke dienstverlening.
Deze dienstverlening richt zich op het versterken van individu, team en organisatie door te helpen met gedragsvernieuwing. En om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van anderen.

left (…) takes serious interest in helping other people improve themselves. right


Tegenwoordig opereert Van Poppel Consultancy als flexibele netwerkorganisatie en bundelt de kracht van diverse samenwerkpartners en freelancers. Samen beschikken wij over specifieke kennis en ervaring op gebied van Learning & Development, Menswetenschappen en Technologie. En dat maakt dat ook bij grotere en/of multidisciplinaire projecten jij een beroep
op ons mag doen.

Jouw voordelen
Zelf de koers bepalen en aan het roer staan.
Beschikken over actuele en wetenschappelijk bewezen methodieken.
Scherpe concurrerende prijzen door lagere overhead.
Flexibiliteit en op maat gesneden, vraaggestuurde interventies.
Samenwerking waarmee cocreatie en creativiteit is gegarandeerd.
Meetbare resultaten

Onze aanpak
Analyse

We brengen de huidige en gewenste situatie in kaart. Soms is hier nader onderzoek voor nodig.
We bepalen met jou welk (nieuw én ontwikkelbaar) gedrag de beoogde resultaten kunnen worden behaald
en onder welke voorwaarden.
Dit vormt de basis voor mogelijke oplossingsrichtingen.

Oplossings-richting

Jij bepaalt vervolgens met ons welke soort interventies (oplossingsrichtingen) het best passen bij jouw organisatie of team.
Ambitie en realisme samen vormen de basis voor helder geformuleerde verwachtingen wederzijds.
Samen schrijven we vervolgens het Plan van Aanpak.

Interventie

Er is gekozen voor een of meer interventies die leiden tot ontwikkeling én borging van nieuw gedrag in de organisatie. Ontwikkeling van deze interventies vindt zoveel mogelijk plaats in samenspraak. Nadere invulling en uitvoering gebeurt waar mogelijk in samenwerking mét jouw organisatie of team (cocreatie).

Resultaat

Omdat de beoogde resultaten (gewenste situatie) in gedragstermen zijn geformuleerd, meten we of we de gedragsdoelen hebben bereikt. Deze doelen worden vervolgens (indien mogelijk en wenselijk) vertaald naar het effect op organisatieniveau en Return on Investment.