Onderwijs

Vernieuwing

Het onderwijs is een domein waar de meeste onderwijsprofessionals met een twinkeling in de ogen over spreken. Er komt zo veel samen in het onderwijs.
En er wordt steeds meer gevraagd en verwacht van het onderwijs. Veranderingen zijn een constante geworden. Vernieuwing van visie, organisatie, structuur, aanbod, en middelen is nodig en vindt plaats.

Het is wel lastig het bos te blijven zien door alle bomen. Het onderwijs van nu staat steeds meer onder druk en vraagt om herziening van bestaande aanpak, creatie van betere alternatieven en aanpassingsvermogen in een snel veranderende wereld. Wij begrijpen dat je daarom wel eens een fris perspectief wilt, een realistisch advies of juist een rustiger blik in de toekomst. Laat weten waar wij met je mee mogen denken en/of doen!

innovatie-innovation
left (…) van harte aanbevelen aan iedereen die op zoek is naar coaching of training diensten. right
Verandering

De versnellende wereld vraagt wél steeds meer om andere talenten en kwaliteiten. Nieuwe beroepen ontstaan en vele verdwijnen, leren en werken vloeit meer in elkaar over, technologie maakt steeds meer mogelijk en leren zélf is aan verandering onderhevig.

Van Poppel Consultancy is een waardevol partner wanneer je innovatie invoert en doorvoert naar het niveau van docent en leerling/student. Onze knowhow van hoe je veranderingen (in gedrag) effectief doorvoert kun jij inzetten.

present

Krijg hier elk kwartaal een extra twinkeling.