Beter presterende teams


Onze samenleving en ons werk verandert snel. Je ziet en merkt dat steeds meer een beroep gedaan wordt op ons aanpassingsvermogen en vermogen tot goed samenwerken. Samenwerking met collega´s of medestudenten, cross company of interdisciplinair, in virtual teams, zelfsturende teams en in kleine of grotere projectteams….het kan best lastig zijn. Niet alles gaat even goed. Herken je dit? Heb je zelf de wens en wellicht al ideeën om dit aan te pakken? Wij zijn er zodat jij de samenwerking effectief kunt verbeteren!

Van Poppel Consultancy team teamwork scrum belbin performance prestatie agile lean studenten HBO school onderwijs teamrollen

De meeste succesvolle organisaties maken werk van samenwerken. En dat kan op diverse manieren, want methoden moeten wél aansluiten. Van Poppel Consultancy werkt samen met diverse partners, zodat jij passend bij jouw organisatie en plannen je team(s) beter kunt laten presteren.


Slimmer ondernemende werknemers


Waar de arbeidsmarkt een metamorphose ondergaat en loopbaan een achterhaald begrip lijkt, wordt steeds duidelijker dat ieders (economische) waarde in deze wereld grotendeels valt of staat bij het vermogen die waarde zélf te creëren. Werkgevers vragen steeds meer om medewerkers die zich gemakkelijk aanpassen, die bijblijven met nieuwe technieken en methoden, die in staat zijn invloed uit te oefenen op hun directe en indirecte omgeving en die kortweg actief ondernemender in werk en leven staan.

Van Poppel Consultancy vital vitaal vitalitiet duurzame inzetbaarheid employability energie ziekteverzuim absenteism preventie training coaching

Van Poppel Consultancy is trots samen te werken met Pontes Group en zo bij te dragen aan slimmer (werk)ondernemende professionals. Middels een slimme test wordt uitgebreid gemeten in welke mate iemand (werk)ondernemend in werk en leven staat. En ook biedt deze meting de mogelijkheid maatwerk interventies te ontwikkelen en organisaties, teams en individuen te helpen om slimmer (werk)ondernemender gedrag te vertonen, om zo met meer eigen regie meer invloed uit te oefenen op huidig en toekomstig professioneel functioneren.


Meer vitale professionals

De moderne professional moet nogal wat ballen tegelijk in de lucht houden tegenwoordig. Soms is de werkdruk(beleving) simpelweg te lang te groot. Ook andere stress gerelateerde facoren spelen een rol in de huidige toenemende problemen rondom inzetbaarheid en uitval. Een deel van personele uitval is te beïnvloeden. Wil je als werkgever écht blijvend effect sorteren in preventie, zul je (een deel van) je medewerkers moeten helpen met effectiever en gezonder gedrag. Om hen zo te wapenen tegen die omstandigheden die nogal eens kunnen leiden tot té hoge werkdruk(beleving) en ziekteverzuim. Preventie dus m.b.v. blijvende gedragsverandering!

Vitaliteit wordt dus vooral groter wanneer je zelf regie pakt en je eigen gedrag verbetert. Deze persoonlijke grip is nu binnen handbereik met een unieke wetenschappelijk ontwikkelde The Lab of Life gedragstraining van The Lab of Life . Met bewezen resultaten en een tevredenheidsgarantie heb jij de zekerheid dat je medewerkers resultaten zullen behalen die ten goede komen aan henzelf én aan jouw organisatie. Dat betekent voor jou als werkgever een gemakkelijke én effectieve manier om bij te dragen aan vitaliteitsbevordering en duurzame inzetbaarheid. En dat is niet alles, want vitalere professionals zijn ook nog eens gemotiveerder én productiever. En daar willen jij en je medewerkers toch ook van profiteren?

Download nu de brochure The Lab of Life Medewerkers


Makkelijker aanpassende medewerkers


Van Poppel Consultancy adapt aanpassing adaption adjust verander innovatie innoveren aanpassen creati techno technology disruptive future skills

Als moderne onderneming heb je op allerlei manieren te maken met veranderingen: een veranderende wereld waarin het huidig economisch paradigma haar beste tijd lijkt te hebben gehad, veranderingen en vernieuwingen binnen het speelveld van economie, politiek, arbeidsmarkt, veranderingen van werkwijzen, klantbehoeften, technologie… noem maar op.
Hoe stel je je medewerkers in staat zich aan te passen?

Het meeste van ons gedrag kost relatief weinig energie en bewuste aandacht. Dat is makkelijk en prettig. Het betekent echter ook dat veel gedrag `ingesleten´ is en hardnekkig, en dus ook lastig te veranderen. Met knowhow van hoe organisaties slimmer kunnen werken bij organisatieverandering helpen wij je met onderzoek, intern `wakkerschudden´ en/of bij de fases die daarop volgen.


Completer lerende leerlingen


Een veranderende en snellere wereld vraagt deels om ander onderwijs (alweer en nog steeds). Innovatie is het toverwoord, én sommige skills die belangrijker worden lijken we minder aandacht te geven. De meeste scholen beogen een completer of rijker leerrendement, waarmee jongeren een betere basis hebben. Een betere basis om zich te manifesteren in de wereld, bij voorkeur succesvol, gelukkig en gezond. Personalisatie en individualisering wint terrein en tegelijk beseffen onderwijsinstellingen dat aanpassingsvermogen, creativiteit, empathie, samenwerken, kritisch denken en zovele andere meer gewicht mogen krijgen…Hoe doe je dat als onderwijsinstelling?

Leer- en ontwikkelrendement én een goede basis om toekomstig leren en ontwikkelen mogelijk te maken is leidend. Van Poppel Consultancy ontwikkelt, denkt en ontwerpt met je mee bij trajecten om docenten en coaches in het onderwijs dát gedrag eigen te maken waarmee onze scholier/student optimaal op weg geholpen wordt. Ook bestaat de mogelijkheid als onderwijsinstelling om de bewezen effectieve trainmethode van The Lab of Life in te zetten voor scholieren/studenten die meer grip nodig hebben op hun eigen energie, motivatie en school-privébalans en stress en overbelasting willen verminderen. Meer weten?

Download de brochure The Lab of Life voor Scholieren

Download de brochure The Lab of Life voor Studenten 


Sterker zelfmanagende patiënten


De gezondheidszorg is gebaat bij innovatie en nieuwe middelen waar patiënten en healthprofessionals de vruchten van plukken. Technologie biedt veel mogelijkheden, zolang er goede en meetbare resultaten mee geboekt kunnen worden. Zo weten we dat patiënten die meer zelfmanagement en eigen regie laten zien gemiddeld minder angst, stress en andere klachten hebben. Dat is een belangrijk gegeven dat we willen gebruiken toch?

Samen met jouw organisatie of afdeling kijken naar we wat slimme interventies zijn om patiënten meer eigen regie en controle te geven. Van Poppel Consultancy helpt je daarbij met advies, ontwikkeling en/of uitvoering. Ook adviseren wij over hoe nieuwe technologie sneller wordt geaccepteerd en beter wordt gebruikt door patiënt/cliënt en healthprofessional.