Beter presterende teams


Onze samenleving en ons werk verandert snel. Je ziet en merkt dat steeds meer een beroep gedaan wordt op ons aanpassingsvermogen en vermogen tot goed samenwerken. Samenwerking met collega´s of medestudenten, cross company of interdisciplinair, in virtual teams, zelfsturende teams en in kleine of grotere projectteams….het kan best lastig zijn. Niet alles gaat even goed. Herken je dit? Heb je zelf de wens en wellicht al ideeën om dit aan te pakken? Wij zijn er zodat jij de samenwerking effectief kunt verbeteren!

Van Poppel Consultancy team teamwork scrum belbin performance prestatie agile lean studenten HBO school onderwijs teamrollen

De meeste succesvolle organisaties maken werk van samenwerken. En dat kan op diverse manieren, want methoden moeten wél aansluiten. Van Poppel Consultancy werkt samen met diverse partners, zodat jij passend bij jouw organisatie en plannen je team(s) beter kunt laten presteren.


Slimmer ondernemende werknemers


Waar de arbeidsmarkt een metamorphose ondergaat en loopbaan een achterhaald begrip lijkt, wordt steeds duidelijker dat ieders (economische) waarde in deze wereld grotendeels valt of staat bij het vermogen die waarde zélf te creëren. Werkgevers vragen steeds meer om medewerkers die zich gemakkelijk aanpassen, die bijblijven met nieuwe technieken en methoden, die in staat zijn invloed uit te oefenen op hun directe en indirecte omgeving en die kortweg actief ondernemender in werk en leven staan.

Van Poppel Consultancy vital vitaal vitalitiet duurzame inzetbaarheid employability energie ziekteverzuim absenteism preventie training coaching

Van Poppel Consultancy is trots samen te werken met Pontes Group en zo bij te dragen aan slimmer (werk)ondernemende professionals. Middels een slimme test wordt uitgebreid gemeten in welke mate iemand (werk)ondernemend in werk en leven staat. En ook biedt deze meting de mogelijkheid maatwerk interventies te ontwikkelen en organisaties, teams en individuen te helpen om slimmer (werk)ondernemender gedrag te vertonen, om zo met meer eigen regie meer invloed uit te oefenen op huidig en toekomstig professioneel functioneren.


Meer vitale professionals

De moderne professional moet nogal wat ballen tegelijk in de lucht houden tegenwoordig. Soms is de werkdruk(beleving) simpelweg te lang te groot. Een deel van personele uitval is te bëinvloeden. Wil je als werkgever écht blijvend effect sorteren in preventie, zul je (een deel van) je medewerkers moeten helpen met effectiever en gezonder gedrag. Om hen zo te wapenen tegen die omstandigheden die nogal eens kunnen leiden tot té hoge werkdruk(beleving) en ziekteverzuim. Preventie dus d.m.v. blijvende gedragsverandering!

Vitaliteit wordt dus vooral groter wanneer je zelf regie pakt en je eigen gedrag verbetert. Deze persoonlijke grip is nu binnen handbereik met een unieke wetenschappelijk ontwikkelde Work-Life Energy & Motivation gedragstraining van The Lab of Life . Met bewezen resultaten en een tevredenheidsgarantie heb jij de zekerheid dat jouw medewerkers met de juiste interventie werken, die jouw organisatie en jouw medewerkers sterker maakt. Dat betekent voor jou als werkgever een gemakkelijke én effectieve manier om bij te dragen aan duurzame inzetbaarheid. En dat is niet alles, want vitalere professionals zijn ook nog eens gemotiveerder én productiever. En daar willen jij en je medewerkers toch ook van profiteren?


Makkelijker aanpassende medewerkers


Van Poppel Consultancy adapt aanpassing adaption adjust verander innovatie innoveren aanpassen creati techno technology disruptive future skills

Een kritisch en realistisch bedrijf snapt dat innovatie en vernieuwing nodig is. Het is begrijpelijk dat moeilijk vast te stellen is wat er allemaal verandert en hoe dat invloed heeft en zal hebben. Andere werkmethoden, nieuwe systemen, veranderende eisen van klanten, nieuwe technologieën, of een andere bedrijfsstructuur… allemaal vragen ze om aanpassingsvermogen. Wat zijn de gevolgen? Hoe stel je je personeel in staat zich aan te passen?

Het meeste van ons gedrag kost relatief weinig energie en bewuste aandacht. Dat is makkelijk en prettig. Het betekent echter ook dat veel gedrag `ingesleten´ is en hardnekkig, en dus ook lastig te veranderen. Met knowhow van hoe organisaties slimmer kunnen werken bij organisatieverandering helpen wij je met onderzoek, intern `wakkerschudden´ en/of bij de fases die daarop volgen.


Completer lerende leerlingen


Een veranderende en snellere wereld vraagt deels om ander onderwijs (alweer en nog steeds). Innovatie is het toverwoord, én sommige skills die belangrijker worden lijken we minder aandacht te geve. De meeste scholen beogen een completer of rijker leerrendement, waarmee jongeren een betere basis hebben. En betere basis om zich te manifesteren in de wereld, bij voorkeur succesvol, gelukkig en gezond. Personalisatie en individualisering wint terrein e tegelijk beseffen onderwijsinstellingen dat aanpassingsvermogen, creativiteit, empathie, samenwerken, kritisch denken en zovele andere meer gewicht mogen krijgen…Hoe doe je dat als onderwijsinstelling?

Wat ook de wegen zijn die we zullen bewandelen in het onderwijs, leer- en ontwikkelrendement én een goede basis om toekomstig leren en ontwikkelen mogelijk te maken is leidend. Van Poppel Consultancy denkt en ontwerpt met je mee bij trajecten om docenten en coaches in het onderwijs dát gedrag eigen te maken waarmee onze scholier/student optimaal op weg geholpen wordt.


Sterker zelfmanagende patiënten


De gezondheidszorg is gebaat bij innovatie en nieuwe middelen waar patiënten en healthprofessionals de vruchten van plukken. Nieuwe technologie biedt veel mogelijkheden, zolang we er- dat weet jij als geen ander – goede en meetbare resultaten mee boeken. Zo weten we dat patiënten die meer zelfmanagend gedrag laten zien gemiddeld minder angst, stress en andere klachten hebben. Dat is een belangrijk gegeven dat we willen gebruiken toch?

Samen met jouw organisatie of afdeling kijken naar we wat slimme interventies zijn om patiënten meer eigen regie en controle te geven. Van Poppel Consultancy helpt je daarbij met advies, ontwikkeling en/of uitvoering. Ook adviseren wij over hoe nieuwe technologie sneller wordt geaccepteerd en beter wordt gebruikt door patiënt/cliënt en healthprofessional.