Beter presterende teams


Onze samenleving en ons werk verandert snel. Je ziet en merkt dat steeds meer een beroep gedaan wordt op ons aanpassingsvermogen en vermogen tot goed samenwerken. Samenwerking met collega´s of medestudenten, cross company of interdisciplinair, in virtual teams, zelfsturende teams en in kleine of grotere projectteams….het kan best lastig zijn. Niet alles gaat even goed. Herken je dit? Heb je zelf de wens en wellicht al ideeën om dit aan te pakken? Wij zijn er zodat jij de samenwerking effectief kunt verbeteren!

Van Poppel Consultancy team teamwork scrum belbin performance prestatie agile lean studenten HBO school onderwijs teamrollen

De meeste succesvolle organisaties maken werk van samenwerken. En dat kan op diverse manieren, want methoden moeten wél aansluiten. Van Poppel Consultancy werkt dan ook samen met diverse partners, zodat jij je team(s) beter kunt laten presteren. Bijvoorbeeld m.b.v. unieke online tools van Play Prelude waarmee virtual teams sneller het benodigde vertrouwen en begrip creëren, of met Hexacon.io software speciaal bedoeld voor zelfsturende of autonome teams, of met effectievere manieren om leerlingen en studenten te laten samenwerken of met teamtraining/coaching van TeamTalentTraining om sneller gebruik te maken van ieders talenten. Wat zijn jouw redenen om met een specialist in team performance improvement in zee te gaan?


Slimmer ondernemende werknemers


De arbeidsmarkt ondergaat een metamorphose. Waar “loopbaan” al een achterhaald begrip lijkt en “zekerheid” van een vast contract een schijnveiligheid biedt, wordt steeds duidelijker dat “economische waarde” van een professional grotendeels valt of staat bij de mate waarin die professional in staat is economische waarde zélf te creëren. Werkgevers vragen steeds meer om medewerkers die zich gemakkelijk aanpassen, die bijblijven met nieuwe technieken en methoden, die in staat zijn invloed uit te oefenen op hun directe en indirecte omgeving en die kortweg ondernemender in werk en leven staan.

Van Poppel Consultancy vital vitaal vitalitiet duurzame inzetbaarheid employability energie ziekteverzuim absenteism preventie training coaching

Van Poppel Consultancy is trots samen te werken met Pontes Group en zo bij te dragen aan slimmer (werk)ondernemende professionals. Middels een slimme test wordt uitgebreid gemeten in welke mate iemand (werk)ondernemend in werk en leven staat. En ook biedt deze meting de mogelijkheid maatwerk interventies te ontwikkelen en organisaties, teams en individuen te helpen om slimmer (werk)ondernemender gedrag te vertonen, om zo met meer eigen regie meer invloed uit te oefenen op huidig en toekomstig professioneel functioneren.


Meer vitale professionals

De moderne professional moet nogal wat ballen tegelijk in de lucht houden tegenwoordig. Soms is de werkdruk(beleving) simpelweg te lang te groot. Een deel van personele uitval is te bëinvloeden. Wil je als werkgever écht blijvend effect sorteren in preventie, zul je (een deel van) je medewerkers moeten helpen met effectiever en gezonder gedrag. Om hen zo te wapenen tegen die omstandigheden die nogal eens kunnen leiden tot té hoge werkdruk(beleving) en ziekteverzuim. Preventie dus d.m.v. blijvende gedragsverandering!

Vitaliteit wordt dus vooral groter wanneer je zelf regie pakt en je eigen gedrag verbetert. Deze persoonlijke grip is nu binnen handbereik met een unieke wetenschappelijk ontwikkelde Work-Life Energy & Motivation gedragstraining van The Lab of Life . Met bewezen resultaten en een tevredenheidsgarantie heb jij de zekerheid dat jouw medewerkers met de juiste interventie werken, die jouw organisatie en jouw medewerkers sterker maakt. Dat betekent voor jou als werkgever een gemakkelijke én effectieve manier om bij te dragen aan duurzame inzetbaarheid. En dat is niet alles, want vitalere professionals zijn ook nog eens gemotiveerder én productiever. En daar willen jij en je medewerkers toch ook van profiteren?


Makkelijker aanpassende medewerkers


Van Poppel Consultancy adapt aanpassing adaption adjust verander innovatie innoveren aanpassen creati techno technology disruptive future skills

Een kritisch en realistisch bedrijf snapt dat innovatie en vernieuwing nodig is. Het is begrijpelijk dat moeilijk vast te stellen is wat er allemaal verandert en hoe dat invloed heeft en zal hebben. Andere werkmethoden, nieuwe systemen, veranderende eisen van klanten, nieuwe technologieën, of een andere bedrijfsstructuur… allemaal vragen ze om aanpassingsvermogen. Wat zijn de gevolgen? Hoe stel je je personeel in staat zich aan te passen?

Het meeste van ons gedrag kost weinig energie en bewuste aandacht. Dat is makkelijk en prettig. Het betekent ook dat veel gedrag `ingesleten´ is en hardnekkig. En dus ook lastig te veranderen. Met gedegen kennis van (veranderen van) gedrag, staan wij aan je zijde bij de start van kleinere of grotere innovatieplannen en transities. Wij helpen je bij het intern `wakkerschudden´ en/of bij de fases die daarop volgen. En we helpen je medewerkers zich sneller en makkelijker aan te passen met zichtbaar veranderd gedrag.


Completer lerende leerlingen


Een veranderende wereld vraagt om veranderend onderwijs (alweer en nog steeds). Innovatie is het toverwoord, én het is van belang te weten met welk doel je vernieuwt. De meeste scholen beogen een completer of rijker leerrendement, waarmee jongeren een betere basis hebben. En betere basis om zich te manifesteren in de wereld, bij voorkeur succesvol, gelukkig en gezond. Hoe doe je dat als onderwijsinstelling?

Wat zijn de leerresultaten waarmee de leerling of student van nu zich straks gemakkelijker staande houdt, of liever nog excelleert? Deze vraag beantwoorden we samen en we kijken naar welke generieke competenties, kwaliteiten en skills nodig zijn voor de moderne en toekomstige student. Ook helpen wij docententeams gedrag te ontwikkelen dat nodig is om hierin optimaal te ondersteunen.


Sterker zelfmanagende patiënten


De gezondheidszorg is gebaat bij innovatie en nieuwe middelen waar patiënten en healthprofessionals de vruchten van plukken. Nieuwe technologie biedt veel mogelijkheden, zolang we er- dat weet jij als geen ander – goede en meetbare resultaten mee boeken. Zo weten we dat patiënten die meer zelfmanagend gedrag laten zien gemiddeld minder angst, stress en andere klachten hebben. Dat is een belangrijk gegeven dat we willen gebruiken toch?

Samen met jouw ziekenhuis, zorginstelling of afdeling kijken naar we wat slimme interventies zijn om patiënten meer eigen regie en controle te geven. Van Poppel Consultancy helpt je daarbij met advies, ontwikkeling en/of uitvoering. Ook adviseren wij over hoe nieuwe technologie (E-health, M-health en wearables, VR, robotica, DNA-technologie) sneller wordt geaccepteerd en makkelijker wordt gebruikt door patiënt en healthprofessional.